Audyt informatyczny RODO audyty IT inwentaryzacja it

  • Home
  • Audyt informatyczny

AUDYT IT

Audyt informatyczny

Audyt informatyczny

to proces, w którym zbiera się i ocenia materiały dowodowe w celu sprawdzenia, czy systemy informatyczne i związane z nimi zasoby chronią majątek. Kontroluje też utrzymanie integralności danych i systemów. Do obowiązków systemów informatycznych należą takie zadania jak: rozpowszechnianie należytych i rzetelnych informacji oraz kontrolowanie, czy przedsiębiorstwo realizuje swoje cele, oszczędza zużycie swoich zasobów. Powinny one też pełnić funkcję kontroli wewnętrznej, żeby ostrzegać przed niepożądanymi zdarzeniami lub naprawiać ich skutki.

Audyt IT – dlaczego warto go przeprowadzić?
System informatyczny stanowi podstawę dla większości działów przedsiębiorstwa, warto więc zadbać o jego szczelność, a także na bieżąco monitorować jego stan. W ten sposób można zawczasu zadbać o wszelkie nieprawidłowości.

Myślenie o audycie IT stopniowo się zmienia, choć nadal wielu właścicieli firm zupełnie pomija ten temat. Tymczasem warto uświadomić sobie, że jest on konieczny nie tylko w przypadku ogromnych korporacji, ale i małych oraz średnich przedsiębiorstw. W wyniku cyberataku można bowiem stracić wrażliwe dane, nie mówiąc już o czasowym zamrożeniu działalności firmy. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu PwC “Cyber ruletka po polsku” respondenci wskazali, że na skutek ataków w sieci:

49% firm poniosło straty finansowe,
75% spółek odnotowało zakłócenia i przestoje funkcjonowania,
32% padło ofiarą zaszyfrowania dysku (ransomware)

Nieustanny rozwój technologii powoduje, że całkowite zabezpieczenie systemu informatycznego jest wymagającym zadaniem. Innowacyjne, czasem nieprzetestowane rozwiązania stwarzają hakerom możliwość planowania nowych cyberataków, które ciężko przewidzieć. W związku z tym, że pojawiają się coraz to bardziej zaawansowane zagrożenia, trudność stanowi wdrożenie skutecznych działań ochronnych. Nie oznacza to jednak, że należy z nich rezygnować. Warto mieć jedynie na względzie, jak dynamiczny jest to proces i dlaczego wymaga nieustannej kontroli. Zapewni ją właśnie audyt informatyczny. Przeprowadza się go w celu przeanalizowania zasobów firmy. Wszystko po to, aby wskazać luki, które mogą istnieć w naszym systemie informatycznym.

Poznanie słabych stron naszego systemu to dobry krok w kierunku ich zabezpieczenia i przygotowania

ZADZWOŃ PO BEZPŁATNĄ ANALIZĘ –  Tel. +48 794-000-794

Audyt informatyczny

AUDYT IT