Profesjonalny Audyt KRI Audyt RODO funkcja Inspektora Ochrony Danych

Profesjonalny Audyt KRI, RODO

It Service

analiza spełnienia przez organizację jednocześnie wymagań KRI, RODO, normy ISO/IEC 27001 oraz ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Audyt Krajowe Ramy Interoperacyjności 
Audyt KRI jest rodzajem kontroli, którą przeprowadzają niezależni eksperci. To sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń systemów IT, wspólna weryfikacja oprogramowania, analizowanie błędów oraz ich skuteczne zwalczanie, dzięki któremu systemy Państwa jednostki będą bezpieczne. Dodatkowymi korzyściami są oczywiście min. zyskanie dodatkowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz wdrożenie praktycznych rozwiązań, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort w funkcjonowaniu podmiotu. (Dz.U. z 2017 poz. 2247)
Audyt RODO 
Usługa, mająca na celu sprawdzenie w jakim stopniu Państwa organizacja spełnia wymogi stawiane przez przepisy RODO oraz przepisy krajowe dotyczące ochrony danych osobowych. Zweryfikuj czy jesteś ZGODNY Z RODO.

Audyt Krajowe Ramy Interoperacyjności

RODO

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sieci informacyjnych oraz ich funkcjonowania w audycie KRI

  • kontrolę uprawnień,
  • okresowe analizy ryzyka,
  •  
  • inwentaryzację sprzętu i oprogramowania,
  • wewnętrzne audyty KRI,
  • kontrolę zgodności systemów teleinformatycznych,
  • wykrywanie prób nieautoryzowanego dostępu,
  • zapewnienie szkoleń pracowników.

Zadzwoń po bezpłatną konsultację

Tel. +48 794-000-794

KRI RODO